Тематичне оцінювання

 Українська  мова

              Тематичне оцінювання  для ІІ -ІІІ курсівКонтрольне тестування  № 1  з теми: «Лексика. Фразеологія» I. Виконання тестових завдань закритої і відкритої форми

Варіант 1

Завдання 1-9 мають по чотири- варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?                                                            А П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;               Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;   В стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає;                     Г сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов.

 2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.                                                                  А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).                                 Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив          Т. Г. Шевченко (3 журналу).                                                                                                                      В Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).                                                                                                                                              Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котлованах (О.Сторожнко.)                                                                                                                                        3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина           (П. Воронько).

А омонімами; Б паронімами; В антонімами; Г синонімами.

 4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?                                                                 А Розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце;                                       Б піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні  люди;                                                                   В материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал;                                             Г плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа одержати листа.

 5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?                                       
А Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі;                     
Б кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;                                                                  В горло драти, криком кричати, милити шию;                                                                                      Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх.
 6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?                                                          А Ні пари з уст, мало ще каші з’їв  Б молоко на губах, курча жовтороте;                                              В горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;    Г немає гаразду в голові, жуки в голові.
 7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд письменників — кінний заїзд?     
А Синонімами; Б антонімами;  В паронімами; Г омонімами.
 8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?                                А Ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати;                                                      Б різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;                                                                    В точити балачки, на весь голос, не своїм голосом;                                                                              Г городити теревені, смаленого дубаплести, химині кури розводити.
 9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.                                                                                 А говоріння, балакання, балачка, погроза;                                                                                           Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення;                                                                     В багатослів’я, незгода, дорікання, докір;  
   Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір.
 Завдання 10-12 мають по шість  варіантів  відповіді, серед  яких   два    правильні   варіанти.    Потрібно   вибрати   варіанти   відповіді.
10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.                                                  А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;                                                                                 Б любо, мило, весело, приємно; 
 В горизонт, обрій, небосхил, височина;                                         
 Г рясний, густий, буйний, розкішний; Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний.
 11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.                       
 А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;                                                                   Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;                                                                           В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза;                                               Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;                                                                     Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом. 
12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.                                                                       А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).                                                                                                                                             Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).                                                           В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши            (М. Пригара).                           
 Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато  (М. Пригара).     Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара). 
  Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного  рядка, позначеного цифрою, потрібно  дібрати відповідник,  позначений  буквою. Кожна цифра  може використовуватися  лише  один  раз.
13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.                                   
1  Гарний        А У чорта на болоті;     
2  Відстати     Б ні за цапову душу;                                          
3  Далеко        В ні в казці сказати, ні пером описати;   
4  Даремно     Г класти зуби на полицю;         
                           Д пасти задніх.  
 Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.                                                                        14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення. Росинки в роті не мати; обводити поглядом; не по кишені; міряти поглядом; як по писаному; стріляна птиця.

 Варіант 2                                                                                                                                         Завдання 1—9 мають по чотири  варіанти  відповіді, серед яких  лише  один правильний. Потрібно  вибрати правильний варіант  відповіді.
1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами.                                                           А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов;                                                          Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;                                                                      В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;                                                                      Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає.
 2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.                                                                А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка.                                                               Б З  його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).                                                                                           В Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах  (О. Стороженко).                                                                                                                                           Г Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).                         
 Д Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю’ ційне крило якого очолив            Т. Г. Шевченко (3 журналу).                                                                                                                3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні. Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина           (П. Воронько).
А Синонімами; Б омонімами; В паронімами; Г антонімами.
4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?                                                            А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;                                                                Б розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце                                         В плакати від щастя сміятись від щастя, написати листа одержати листа; 
 Г материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал.
 5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?                                                     
 А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;                                                               Б горло драти, криком кричати, милити шию;                                                                                       В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх;                                                                                   Г зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі.
 6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?                                                         А Немає гаразду в голові, жуки в голові;                                                                                                 Б горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;                                                                                         В молоко на губах, курча жовтороте;                                                                                                    Г ні пари с уст, мало ще каші з’їв. 
7. Якими лексичними одиницями є виділені слова; з’їзд письменників — кінний заїзд?           А Антонімами;   Б синонімами;   В омонімами;  Г паронімами.
 8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?                             
  А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити;                                              Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати";                                                      В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки; 
  Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом.                                                                               9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.                                                                               А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір;                                                                                               Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір;                                                                                       В говоріння, балакання, балачка, погроза;                                                                                             Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення.
 Завдання 10-12 мають  по т шість  варіантів  відповіді,  серед  яких  два правильні варіанти. Потрібно  вибрати   варіанти  відповіді.
10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.
А Горизонт, обрій, небосхил, височина;  Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний;
В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися; Г рясний, густий, буйний, розкішний;
Д любо, мило, весело                                                                                                                         11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.
 А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;                                   
 Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом;                                        
 В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;                                
 Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;                                             
 Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза. 


12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.

 А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).                       
 Б Тридцять весел з літа вгору одним помахом, надає, не хлюпнувши                                                                                                                                                      (М. Пригара). 

 В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).     Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птах. (М. Пригара).                 
Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).                                                                                                                                        13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.

 1  Відстати.       А  У чорта на болоті;

 2  Даремно.      В  ні в казці сказати, ні   пером описати;                                                                       3 Гарний.          Б  ні за цапову душу;                                                                                                     4  Далеко.          Г   класти зуби на полицю;                                                                                                                     Д  пасти задніх.

Завдання  14 потребує самостійного  розв’язання.                                                                14.Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.

Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій; викинути з голови; прикусити язика.


 Тематичне  оцінювання  №2.

                      Просте ускладнене  речення

Методична ремарка. За кожну правильну вiдповiдь на тестове завдання учень отримує по 1 балу, за кожне правильне виконання практичного завдання – ще по 1 балу.
1.     Укажiть рядок, у якому правильно поставлено роздiловi знаки при однорiдних членах речення

А Веселi клоуни вистрелювали iз хлопавок кружальцями рiзнобарвного конфетi, запалювали бенгальськi вогники, й роздавали всiм охочим (О.Слоньовська).

Б Шумить, i шепче, i тривожить зрадливий кущ iз-за кутка (М.Рильський).

В Сонце горить срiбно-золотим сяйвом, i бризки гарячого золота кидає щедрою рукою i назад, i наперед, i праворуч, i лiворуч (Остап Вишня).

Г Величезна хвиля несподiвано з громовим гуркотом ударила об причал,здiйнялася високо вгору, i розсипалася густими бризками (Д.Ткач).

Складiть речення з однорiдними членами за схемою: О i О, О i О.

2.Укажiть речення, у якому немає узагальнюючних слiв (роздiловi знаки вилучено).

А Почали стигнути плоди черешнi вишнi абрикоси персики яблунi грушi (ОстапВишня).

Б Бере все живе в сонця огонь золотий i живиться ним (Остап Вишня).

В Все зникло наче в казцi i мiсто i гори i поле i гай (Леся Українка).

Г Тому-то всi такi нiжнi до мене i батько i мати i дiд (В.Нестайко).
Складiть речення, у якому узагальнююче слово все стояло б пiсля однорiдних членiв речення.
 3. Укажiть речення з поширеним звертанням (роздiловi знаки вилучено)
А Дорога Ксенiє Петрiвно сувора i вимоглива вчителько я бачу велику турботу у ваших очах (Д.Ткач).
Б В село iз лiсу Вовк забiг. Не думайте що в  гостi братця! (Л.Глiбов).
В До межi женчики до межi бо мої пирiжечки у дiжi (Нар. творч.).
Г Слухай старче ти шугаєш ясним соколом у хмарах (М.Вороний).
Складiть речення, у якому поширене звертання стояло б наприкiнцi.
 4.Укажiть речення, у якому видiлене слово є вставним (роздiловi знаки вилучено)
А Коли пiснi мойого краю пливуть у рiдних голосах менi здається що збираю цiлющi трави я в лугах (М.Рильський).
Б З високого причалу собаку було добре видно а тут серед хвиль я увесь час губив його з очей (Д.Ткач).
В Кузьма вистромив голову iз суфлерської будки i пiдказує що менi говорити. Здавалося глухий зрозумiв би(В.Нестайко).
Г За iнших обставин остання Митькова фраза прозвучала б навiть не зрозумiло(Я.Стельмах).
Складiть два речення, в одному з яких слово може виступало б членом речення, а в другому – у ролi вставного.
5. Укажiть речення, ускладнене вставним словом, що вказує на невпевненiсть (роздiловi знаки вилучено)
А Принцовi мабуть дуже сподобалосямоє волосся бо я побачила як його погляд одразу потеплiв (О.Слоньовська).
Б Квартира у нас велика. Власне це й не квартира а будинок на околицi міста (Д.Ткач).
В На жаль на цьому репертуар Вовикової самодiяльностi не вичерпувався…(В.Слапчук).
Г По-друге гербарiй належав навiть i не Митьковому братовi, а котромусь iз його приятелiв (Я.Стельмах).
Складiть речення зi вставним словом, яке вказує на джерело повiдомлення.
6.     Укажiть речення, яке вiдповiдало б поданiй характеристицi: спонукальне, неокличне, просте, односкладне, поширене, ускладнене звертанням i однорiдними членами (роздiловi знаки вилучено)
А О Україно О рiдна ненько Тобi вiрненько присягнем (М.Вороний).
 Б Я без тебе мово без зерна полова(Ю.Рибчинський).
 В Безсмертна українська пiсня це бездонна душа України її слава (О.Довженко).
 Г Глянь моя дитино через Україну через нашу хату вже качки летять (М.Ткач).
Складiть речення, яке вiдповiдало б такiй характеристицi: питальне, неокличне,просте, двоскладне, поширене, ускладнене  звертанням.

 Тематична робота №3                                                                                          «Односкладні речення. Неповні речення»                                                                                                    

  Інструктаж щодо виконання тестових завдань. Кожне завдання  оцінюється в 1 бал
2. Виконання учнями тестових завдань.
Варіант І
1. Речення, в яких пропущений один або кілька членів, котрі можна
 відновити, називаються:
а) односкладними; б) непоширеними;  в) неповними:г) простими.
Складіть і запишіть одне речення такого типу.
2. Укажіть односкладне речення. Визначте його тип.

а) Що ж я повинен?
б) І скільки хмільної тривоги налито в дзвінку прохолоду ночей. (І. Муратов)
в) Я хочу.
    г) Три печальні фігури із свічками в руках. (І. Цюпа)
Наведіть приклад односкладного речення.

3. З поданих двоскладних речень утворіть односкладні. Наведіть власні приклади неозначено-особових речень                                                                    
а) Діти зібралися на узліссі. б) Я пишу твір.
в) Надворі почався листопад.
 г) Пахнув житній хліб.
4. Дійова особа граматично не виражається:
а) в означено-особовому реченні;
 б) у неозначено-особовому реченні;
в) у безособовому реченні;
 г) у називному реченні.
Складіть і запишіть односкладне речення з присудком, вираженим безособовою дієслівною формою на -но, -то.

5. Позначте рядок, у якому правильно поставлено тире в неповному реченні.
а) Ми — гінці весни крилаті, знаменосці днів нових.
б) У тітки Василини — рушники на стінах. (В. Лісовський)
в) За чорним полем — ще чорніший ліс. (Г. Калюжна)
г) Три по три — дев'ять.
Наведіть власний приклад неповного речення, у якому є тире.

6. Складіть просте односкладне речення. Зробіть синтаксичний розбір речення і надпишіть над кожним словом частину мови.
Варіант II
1. Речення, в яких граматична основа складається з одного головного члена (підмета чи присудка), називаються:
а) неповними; 
 б) односкладнимив) простими; г) непоширеними.
Складіть і запишіть речення з одним головним членом.
2. Укажіть односкладні речення, визначте їх тип.

а) Розум у голові — червоне золото. (Нар. творч.)
б) В задумі сад, квіти, алеї. (В. Сосюра)
в) Вітерцем дихнуло з долини. (П.Дорошенко)
г) Рівний, залитий сонцем степ одразу принишк. (О. Гончар)
Наведіть власні приклади двох неповних речень.

3. Перебудуйте односкладні речення на двоскладні.                                               
а) 3 матір'ю готуємо обід.    б) У селі готуються до свята врожаю.
в) І мені щось не спиться. (М. Олійник)
;  г) Вечір.
4. Укажіть називне односкладне речення.                                                               

а) Із можливого в чудесне перекинуто мости. (М. Рильський)
б) Голова з великим оком і загнутим донизу орлиним дзьобом ледь нахилена.                                                                                                                   (В. Коваленко)
в) Як тонко чути сіно у повітрі! (М. Клочко)
г) Ось листки із клена, з дуба і берези... (О. Орач)
Наведіть власний приклад називного односкладного речення.

5. Позначте речення, у якому неправильно поставлено розділові знаки, помилки виправте.а) І цвіту нашого — по всьому світу, і світочів — сусідам роздали. (Б. Олійник)
б) Бджола жалить жалом, а людина — словом (Нар. творч.)
в) Теплим морем — проліски. (Г. Калюжна)
г) Незабаром вже — і в школу.
6.  Складіть просте односкладне речення. Зробіть синтаксичний розбір речення і надпишіть над кожним словом частину мови.
                                   

  Тематична  робота №4

  Складносурядне речення

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь. Відповідь оцінюється в 0,5 балів
1. Виберіть складносурядне речення.
A) На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться (Л. Глібов).

Б) Дерева в саду хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені (В. Сосюра).
B) Праця садівника неспокійна, але почесна і самою своєю суттю мирна (О. Гончар).
Г) Не лише сльози проливала Леся, а й заклик був у віршах до борні (В. Гуртовенко).
2. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою протиставного сполучника.
A) Фронт мовчав, чи його чутно не було витряпицею (О. Гончар).

Б) Лиш небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає (А. Малишко).
B) Між нами ґрат нема, та ними і не можна троянду й солов’я навіки розлучить                                                                                                                                                      (Леся Українка).
Г) І марили айстри в саду восени про трави шовкові, про сонячні дні, і в мріях ввижалась їм казка ясна (О. Олесь).
3. Виберіть складносурядне речення, у якому допущено пунктуаційну помилку.
A) Море велике, та вода не годиться (Народна творчість).

Б) Минулася буря – і сонце засіяло (М. Рильський).
B) Хай вітер знамена колише, й співають в садах солов’ї (В. Сосюра).
Г) Хутенько казка мовиться, та не так-то хутко діло робиться (Марко Вовчок).
4. Виберіть речення, що відповідає схемі [ ] і [ ]. (Розділові знаки пропущено).
A) Дунув вітер понад ставом і сліду не стало (Т. Шевченко).

Б) У кожного чоло життя і жаль порили і в оці кожного горить любові жар (І. Франко).
B) Місяць зійшов над морем і скелі ближчими стали (М. Коцюбинський).
Г) В очереті кахкала дика качка і сплескувала велика риба (Ю. Мушкетик).
5. Позначте розділовий знак, який потрібно поставили в реченні на місці пропуску.
Річка широка та глибока, а вода синя та чиста і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).
A) Кома;
Б) тире;
B) двокрапка;
Г) крапка з комою.
6. Позначте складносурядне речення, у якому НЕ потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено).
A) Жде спрагла земля плодотворної зливи і вітер над нею гуляє бурхливий (І. Франко).

Б) Грає сонце в горщиках і весело виблискують гори гончарського добра (М. Хвильовий).
B) На галявину зрідка навідуються зграї птахів або інколи загляне лисиця (Остап Вишня).
Г) Улітку в містечку збирали вишні, сливи, яблука і тоді пахло на базарах забутою старовиною (М. Хвильовий).
Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою (тест відповіді  оцінюється в 1 бал).
7. Установіть відповідність між складносурядними реченнями та видом смислового зв’язку між
цими частинами.
1. Послідовність;

2. Чергування явищ;
3. Зіставлення явищ;
4. Протиставлення явищ.
А) Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени (Леся Українка).
Б) Туман уже піднявся – і небо стало сірим (М. Коцюбинський).
В) То проснеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс (А. Шиян).
Г) Минає день, і світ згасає, і найсвітліший промінь згас (М. Рильський).
Д) Співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).
8. Установіть відповідність між схемами і реченнями.
1. [ ], а [ ] і [ ].

2. [ ], і[], і[].
3. А[],а[].
4. [ ]і[ ].
А) Погасли хвилі, гори, хмари, і над землею в’ються чари, і над землею в’ються сни                                                                                                                                                                   (О. Олесь).
Б) Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко).
В) В тихій задумі стояли діброви, а в них весільним одягом пишались черешні і темно рожевіли напухлими устами дикі яблуні (М. Стельмах).
Г) А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялась (М. Рильський).
Д) Чи то галич налетіла чорна, чи то гору турки обступили (Леся Українка).
9. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них.
1. Кома;   2 тире;  3 крапка з комою; 4 відсутність розділового знака.
A) Ця розмова лишила у мене якийсь гіркий несмак але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).
Б) Час ішов дуже поволі і якась година здалася матері за цілу вічність (М. Хвильовий).
B) А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава (В. Сосюра).
Г) Ще одна-єдина мить і дальній поїзд прошумить (А. Малишко).
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 10-11 до нього. Завдання оцнюється в 1 бал
                                                                  Весна
(1) Сніг лежав уже по самих ярках та затінках, а то скрізь позбігав лепетливими дзюркотлими струмками. (2) Серед пучечків торішньої трави де-не-де визирали вже блакитними оченятамим проліски, але вся земля лежала ще чорна, не убрана в пишні зелено-квітчасті м’які шати. (3) Пара линула вгору, збиралася там у хмари, і хмари тьмарили небо, затуляючи зелене сонце. (5) Земля зітхала за сонцем і не знала, що за малу годину вона потопне в його золотих імлах. (6) Сльози-тумани розвіються, зникнуть од одного ясного променистого погляду. (7) А  ще хмари темні,- але теплі весняні хмари,- снували по небу.  (За Б. Грінченко)
10. Позначте всі складносурядні речення .
11. Позначте всі речення, у яких є однорідні присудки.
Самостійно сформулюйте відповідь на завдання 12
12. Складіть невеликий роздум (7-9 речень) на тему: «Краще черствий хліб у своєму домі, ніж різноманітність страв за чужим столом». У тексті використовуйте складносурядні речення.  Завдання оцнюється в 1 бал.
    

 Тематична контрольна робота  №5    
«Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису і стилістики» 

1. Розповідним є речення 

А) Вас попросили зателефонувати додому. 

Б) Випий трохи молока. 
В) Чи нам так хочеться з вами зустрітися? 
Г) Нехай ваші діти і батьки будуть здоровими. 
2. Двоскладним є речення 
А) У наших степах завжди було привільно вітрам і подорожнім. 
Б) До труднощів і незручностей степовому лицареві було не звикати. 
В) Дуже небезпечний для подорожніх Чорний шлях в народі прозвали Шпаковим на честь чумацького ватага Шпака. 
Г) Все, все було запорошене ворохами сніжинок. 
3. Поширеним є речення 
А) Скрізь не
прибрано. 
Б) Діти будуть гратися. 
В) Не будемо кривити душею. 
Г) Він вийшов сухим із води. 
4. Односкладним означено-особовим є речення 
А) Не страшні для мене вітри. 
Б) При вузлі залізниці його зігнали з поїзда. 
В) Умивай же біле личко дрібними сльозами 
Г) Всі шляхи позамітало в полі. 
5. Складним із різними видами зв’язку є речення: 
А Вітер підганяв їх на снігових белебнях, але як тільки вони скочувались у яр, Сіроманцеві доводилося похекати та попріти. 
Б Я довго лежу і слухаю, як дзвонить у такт дзвонів степу моє серце. 
В Михайло якраз натрапив на ту розмову чи суперечку, встряв у неї й почав доводити інспекторові, що він не має права лаяти учнів, і сказав щось образливе для самого інспектора. 
Г Проте маленька пташина, ця пухнаста кулька життя, що майже цілком уміщалася в моїй жмені, виявилась завзятою і не хотіла без бою віддаватись. 
6. Складним із безсполучниковим і підрядним зв’язком є речення: 
А Ягорове подвір’я порожнє, щітка в глині стирчить, ніким не торкана, і душу хлопцеві опікає смуток якоїсь гіркої непоправної втрати. 
Б В’юниться стежка поміж очеретами, іде Єлька туди, куди сама стежка веде. 
В Протягом усієї минулої зими я відчував: щось має статись у цьому світі, щось неминуче станеться. 
Г Кияни, що зі своїх валів спостерігали за цим дикунським розгулом розбою та грабіжництва, здригнулися від думки, що й сам Київ може одного дня поділити долю Нижнього міста. 
Д По горбах та долинах темніли юрти, горіли вогні, вешталися воїни, чали гінці, ревли верблюди, іржали коні – і від усього цього у киян ставало тужно на душі. 
7. Укажіть відповідність між реченням та його характеристикою 
А просте, ускладнене однорідними членами 
Б просте, ускладнене відокремленим означенням 
В просте, ускладнене відокремленою обставиною 
Г складне 
1 Кінь, перервавши уздечку, щосили подався по дорозі вбік села. 
2 То були кроки осені, чи луни, чи печалі його. 
3 Вода, затягнута тремкими скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. 
4 Король Бела, гадаю, не відмовить прислати військо на поміч. 
5. В житі синіли волошки та сокирки, червоніла квітка польового маку 
Прочитайте текст. Виконайте завдання
8-9 до нього. 
(1) Обрядовим є хліб у новорічні свята. (2) На Волинському Поліссі як новорічні гостинці дітям випікають калачики, а на Полтавщині – пряники й медяники у формі вершників, панянок. (3) Дивлячись на цих рожевих вершників, панянок, згадуєш і своє дитинство. (4) У важкі повоєнні роки матері наші привозили їх з базару. (5) Це було справжнє свято для нас. (6)              В Опішні та довколишніх селах пряники нерідко можна бачити у хатах як декоративну прикрасу. 
8. Означено-особовим є речення 
А) перше; Б) друге; В) третє; Г) шосте 
9. Неозначено-особовим є речення 
А) перше; Б) друге; В) третє; Г) шосте 
10. Безособовим є речення 
А) перше; Б) друге; В) третє; Г) шосте 
11. Обставина часу є в реченні 
А) першому; Б) другому; В) третьому; Г) шостому  Українська література 

                    Тестові завдання для  І-ІІІ курсів

          Літературний  диктант  за  творчістю Івана Франка  

                                       І - ІІ рівні
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.)
1. Де й коли, в якій родині  зявився на світ Іван Якович Франко?
2. Назвіть логічну пару.
Великий  Кобзар - ……
3. Перша поетична  збірка, що принесла йому славу й містила у своїй назві  протилежні  поняття…
4. Прозові  твори  Івана  Франка на історичну  тематику…
5.  «Лірична  драма» І. Франка.   …
6. Іван Якович Франко різко заперечував проти  того, щоб його називали …., написав вірш про це, який став поетичним кредом  митця.
7. Духовний заповіт  І. Я. Франка   українському народові міститься…..
8. Вірш  «Сіктинська  мадонна» написаний у формі…..    .
9. Одна з пісень на слова  Івана Франка - …
10.Вічні образи, створені І. Франком, - …..
11.  Як називається твір про золотий горішок? Чому  аскет  передав   горіх цареві й чому він не скористався чудодійним шансом  ?
12. Іван Франко – письменник, учений, художник,  громадський  діяч,  перекладач.  Назвіть зайве.
                                           Третій рівень
(Кожна правильна змістовна відповідь оцінюється в 1 бал)
1. Яка головна думка вірша «Гімн» І. Франка?
2. Що засвідчує вірш «Декадент» Вічного Каменяра?
3. «Проблеми, які у своїх творах порушував І. Франко: тогочасні й  вічні.
                                            Четвертий рівень
                              (Відповідь оцінюється в 3 бали)
Напишіть твір-роздум «Любов як найвеличніше з людських почуттів у творах  І. Франка і Б. Грінченка та в моєму розумінні.


 Тематичне оцінювання  №2

                              Життєпис Миколи Хвильового

1. Яке справжнє прізвище Миколи Григоровича?
   а) Яловий;
   б) Фітільов;
   в) Костюк;
   г) Коряк.
2. Як М. Хвильовий називав своє життя?
   а) „шлях безумної подорожі”;
   б) „шлях життєвої прогулянки”;
   в) „дорога чудової подорожі”;
   г) „стежка гарної прогулянки”.
3. Де народився М. Хвильовий?
   а) в с. Щербанівці на Київщині;   б) в с. Тростянець на Харківщині;
   в) в м. Груні на Полтавщині;   г) в с. Чаплина на Херсонщині.
4. Ким був батько М. Хвильового?
   а) трактористом;   б) лікарем;   в) священником;   г) вчителем.
5. Хто прилучив М. Хвильового до пахучого українського слова, казок, легенд, переказів?   а) батько;   б) мати;   в) сестра;   г) бабуся.
6. Скільки дітей було в сім’ї Фітільових?
   а) 5;   б) 4;   в) 6;   г) 2.
7. М. Хвильовий після того, як побував на фронті, організовував повстанський загін, а у 1919 році вступив до... (якої партії?)
   а) УНР;   б) ВКП(б);   в) КП(б)У;   г) ДКНС.
8. Перша поетична збірка Хвильового.
   а) „Досвітні симфонії”;   б) „Молодість”;   в) „Старі поезії”;
   г) „Осінь”.
9. З ким Хвильовий здійснював керівництво ВАПЛІТЕ?
   а) з Г. Яковенком та О. Довженком;   б) з П. Тичиною та Ю. Яновським;                                         в) з О. Слісаренком та Г. Епіком;
   г) з М. Яловим та О. Досвітнім.
10. Перша збірка оповідань М. Хвильового.
   а) „Сині етюди”;   б) „Мати”;   в) „Наречений”;   г) „Редактор Карк”.
11. Героїнею якого твору М. Хвильового є Б’янка?
   а) „Сентиментальна історія”;   б) „Синій листопад”;   в) „Мати”;
   г) „Наречений”.
12. Образ якої особи займає особливе значення в багатьох творах                                                М. Хвильового, зокрема в таких як „Сентиментальна історія”, „Із Вариної біографії”, „Наречений”, „Мати”...?
   а) образ комуніста;   б) образ митця-українця;    в) образ жінки;
   г) образ оптиміста.


 Тематичне оцінювання  №3

В. СИМОНЕНКО. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ.   «ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА», «ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ - ЛЮДИНА?»,  «ДЕ ЗАРАЗ ВИ, КАТИ МОГО НАРОДУ?», «ВОНА ПРИЙШЛА»,   «Є В КОХАННІ І БУДНІ, І СВЯТА».                                                             Варіант 1
 1. В. Симоненко — витязь молодої   українськоїпоезії — народився...
 А. На Сумщині. 
 Б. Полтавщині. 
 В. Київщині.  
  Г. Миколаївщині.                              
2. Поряд із творчо переосмисленими літературними джерелами у ліриці       В. Симоненка особливе місце відводилося народним...
  А Думам.  
  Б. Переказам. 
  В. Пісням. 
  Г. Легендам.
3. Віршовий  розмір, який письменник найчастіше використовував у власних поезіях.            А. Дакиль.   
    Б. Анапест.    
    В. Ямб.  
    Г.  Хорей.
 4. Будучи в колі «шістдесятників», письменник розкрився не тільки як лірик, а й як...           А. Драматург. 
   Б.Філософ.  
   В. Сатирик та гуморист.        
   Г. Літературний критик.
5. Для поета народ (В. Симоненко «Де зараз ви, кати мого народу?») — це...
 А. Ті, у кого в крові пульсує   козацька кров.
 Б. Сила, що здатна  зберегти  культурну  спадщину.
 В. Мільйонний натовп, який потребує допомоги.
 Г. Голос правди і гул століть.
6 Колір  лебедів у поезії В. Симоненка «Лебеді материнства»...
 А. Білий.  
 Б. Голубий.  
 В. Сірий.  
 Г. Рожевий.
7. Коли син  виросте (В. Симоненко «Лебеді материнства»), то він...
 А. Вирушить у дорогу.
 Б. Відремонтує батьківську хату.                                            
 В. Змайструє млин.  Г. Збудує новий дім.
 8. Поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» покладена на музику композитором...
А. М. Лисенком.  Б. П. Майбородою.  В. А. Пашкевичем.  Г. Л. Ревуцьким.
9. Звертаючись до читача («Ти знаєш, що ти — людина?»),                                                             В. Симоненко в кожній людині вбачає... 
   А. Індивідуальність.  
   Б. Уміння писати поезії.
   В. Прагнення матеріально збагатитися.  
   Г. Обдарованість у сприйнятті довкілля.
10. Письменник у своєму  зверненні (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») наполягає на тому, щоб кожна  людина...
 А. Звела будинок.  
 Б. Написала хоча б одну поезію.  
 В. Булла  відповідальною перед суспільством.  
 Г. Поспішала  жити і кохати.
 11. Автор поезії (В. Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?») змушує людину  замислитися над тим, що їй необхідно...
 А. Не завдавати шкоди  ближньому.    
 Б. Відстоювати інтереси  суспільства.
 В. Розвиватися і вдосконалюватися.  
 Г. Залишити по собі добру пам'ять.

Варіант 2
 1. Навчаючись на третьому  курсі  Київського  університету, Василь Андрійович...  
А.  Упершее  виявив свою поетичну  обдарованість.                            
Б. Відвідував  політичний гурток.  
В. Захоплювався літературою  поетів-емігрантів. 
Г. Багато  уваги приділяв  фізкультурі й спорту.
 2. Носіями  духовних  скарбів   нації, на думку поета,...
  А. Є політичні  діячі. 
  Б. Митці театру.                                                                       
  В. Прості люди.  
  Г. Науковці з гуманітарних  дисциплін.
 3. За своїм світобаченням В. Симоненко...
 А. Романтик.   Б. Неокласик.  В. Авангардист.  Г .Футурист.
 4. Визначте  поезію В. Симоненка, зміст  якої   спорідненийі  з рядками поета: «В мене булла  лиш   мати / Та був іще   сивий   дід,— / Нікому не мовив «тату» / І вірив, що так і слід».
 А.«Вона прийшла». 
 Б. «Де зараз ви, кати мого народу?»    
 В.«Кривда».
 Г.«Кирпатий барометр».
5. Мавки  чорноброві (В. Симоненко «Лебеді материнства») чекатимуть  від  дорослого   хлопця...  
А. Цікавих  пропозицій.   
Б. Уваги і грошей.                       
В. Багато  позитивних   емоцій.    
Г. Ніжності й любові.
6. Лебеді (В. Симоненко «Лебеді материнства») порівнюються...
А. 3 хмарами.   Б. Чаклунством.  В. Мріями.  Г. Літаками.
 7. «Лебеді материнства» В. Симоненка за своєю   будовою  нагадують...
 А. Стрілецьку  пісню.    
  Б. Веснянку. 
  В. Коломийку.  
  Г. Колискову.
8. У людини   єдина (за поезією В. Симоненка «Ти  знаєш, що   ти — людина?»)...                       А. Думка. 
    Б. Мета.  
    В. Радість.  
    Г. Усмішка і мука.
9. В. Симоненко застерігає   читача («Ти  знаєш, що  ти — людина?»), щоб той...                         А. Боровся з розкрадачами  державного майна. 
   Б.  Не проспав своє   життя.   
   В. Обрав  вірне  рішення   своїх проблем.                                                                                                Г. Не залишався   байдужим до горя іншого.
10. Читач  під   впливом   вірша В. Симоненка «Ти  знаєш, що ти — людина?» намагається...   
А. Надати   допомогу  всім, хто   її потребує.              
Б. Розпочати  пошуки  щастя. 
 В. Переглянути  своє   ставлення до життя.
Г. Зробити   правильний   вибір.


Тематичне оцінювання  №4

Немає коментарів:

Дописати коментар