четвер, 30 квітня 2020 р.

30.04.20 р. Предмет "Українська мова"  група П 25. Тема: синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи,дещо, злегка. Уживання прикметникових суфіксів і префіксів із значенням суб'ктивної оцінки

Завдання:
1. Повторити теоретичний матеріал за посиланням.
2. Переглянути відеоматеріали  про прислівник
3. Виконати вправи.

І. Знайдіть у тексті прислівники. Визначте розряд за значенням та синтаксичну функцію.
Щоночі перед нами відкривається небесна книга Всесвіту — міріади далеких зірок. Вони групуються у фігури, начебто зумисне і неспроста позбирав їх докупи, немов по-мистецькому вишив на небесному килимі вигадливі візерунки — сузір’я.
Кожен народ по-своєму поділяв небо на сузір’я. Вигляд зоряного неба невпинно змінюється залежно від пір року. Взимку, наприклад, сяють сузір’я Оріона, Великого Пса, Візничого. Навесні вони зникають, натомість з’являються інші сузір’я.
З прадавніх часів небо непереможно вабило до себе людську думку. Про нього створювалось багато-багато легенд і казок.
Сьогодні людство наполегливо проникає в незвідані глибини Всесвіту. Дедалі більше загадок космічної безодні перестає бути таємницею (С. Скляренко).
ІІ. Уставте пропущені букви, визначте особливості творення ступенів порівняння. Прокоментуйте ті зміни приголосних, які можуть відбуватися при творенні ступенів порівняння прислівників.
1. Урок він вивчив старанно, принаймні кра..е за інших (В. Козаченко). 2. Хіба не бачите, що небо голубіє, Що сонце ранками всміхається ніжн.., Що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє, І легше дихає, і дивиться ясн.. (О. Олесь). 3. Швид..е і швид..е котилися хвилі, заливали все, розливались шир..е і помалу заспокоювалися. Вони гомоніли все тих..е і тих..е, із їх гомону виникала пісня (Леся Українка). 4. ..кра..е написав курсову роботу студент Бондаренко (З посібника). 5. Тепер він слухав розповідь більш уважно. 6. Читай багато, читай по змозі якнайскор..е, аби встигнути «пройти» коли не всі, то принаймні щонайбіль..е отих шаф і розкрити для себе як..більш..е їхніх захопливих таємниць (З тв. В. Козаченка). 7. Сьогодні ..ни..е спустилися важкі сірі хмари (Ю. Збанацький).
4. Зробіть фото виконаної роботи та надішліть до класрум на оцінку
5. Домашнє завдання: прочитайте, зробіть повний морфологічний розбір прислівників, заповнивши таблицю. (Зробіть фото виконаної роботи та надішліть до класрум на оцінку)
Чудово було тут, на Дніпрі! Широко, на кілька верстов розметнувся він, спокійно плинучи під сонцем до моря. Святково мигтять чайки над небесно чистою водяною рівниною, біліють вітрильники, снують шаланди, підходять плоти. Сила-силенна води, чистої, свіжої, солодкої, плине і плине кудись до моря. Багатий нею Дніпро, багатший за всякого царя. Весь ярмарок, згоряючи від спраги, черпає з нього пригорщами, кухлями, тисячами відер, а в ньому не меншає анітрохи. Найвправніші нирці не можуть сягнути дна в його холодних глибинах. Як добре, що належить він усім, однаково привітний та щедрий до кожного (О. Гончар).

Морфологічний розбір прислівника

№ з/п
Прислівник
На яке питання відповідає
Розряд за значенням
Ступінь
порівняння
Від якої частини мови
утворений
Правопис
Синтаксична
роль

30.04.20 р. Предмет "Українська мова"  група П 25. Тема: прислівник, його правопис. Ступені порівняння

ІІІ. Робота в зошиті. ЗАУВАЖТЕ! 

Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е (гарний — гарно, добрий добре). Ступенів порівняння є два — вищий і найвищий. Як і в прикметниках, форми ступенів порівняння прислівників вказують на більшу міру вияву названої ознаки. Порівняйте:розповісти докладно розповісти докладніше розповісти найдокладніше. Кожен зі ступенів порівняння має дві форми — просту і складену. Деякі прислівники вищого ступеня мають інші, ніж звичайні прислівники, корені: погано — гірше, добре краще, багато більше, мало менше. Значення вищої міри ознаки може посилюватись додаванням слів ще, трохи, значно, куди: ще сильніше, куди швидше. Деякі прислівники простої форми вищого ступеня порівняння можуть утворюватися від різних коренів. Наприклад: добре – краще, погано – гірше, багато – більше, мало – менше. Увага! В окремих прислівниках відбувається чергування приголосних: [г]+[ш] [жч] (дорого дорожче); [ж]+[ш] [жч] (дуже дужче); [з’]+[ш] [жч] (вузько вужче). При творені форми вищого ступеня порівняння в окремих прислівниках випадають суфікси -к-, -ок- перед суфіксом -ш-: швидко – швидше, широко – ширше. Складена форма ступенів порівняння прислівників утворюється додаванням до звичайного прислівника: для вищого ступеня — слова більш, значення якого подібне до значення суфіксів -ш-, -іш- у простій формі (більш популярно, більш повно); для найвищого ступеня — слова найбільш, значення якого тотожне значенням суфіксів -ш- або -іш- та префікса най- у простій формі (найбільш глибоко, найбільш зручно). Завдяки такій близькості значень прості та складені форми ступенів порівняння прислівників є граматичними синонімами. Порівняйте:Найгрізніше мовчить гроза (Симоненко). — Найбільш грізно мовчить гроза. Проте вживаються вони неоднаково: прості форми — загальновживані, складені — вживаються переважно в офіційно-діловому та науковому стилях. 2. Виконати вправи: вправа 1. З поданих слів вибрати лише прислівники, підкреслити перші літери в них, в кінці додайте ь. Якщо правильно виконаєте завдання, то прочитаєте слово. Край, мимоволі, малий, три, утричі, близький, далеко, раптом, інший, співати, інколи, сонний, вільний, сонно, четверо, тихий, тендітно.
Вправа 2. Переписати, розкриваючи дужки. Від слів, що в дужках, утворити прислівники вищого ступеняВже в небі осінь повівала, вже (рідко) сонечко блищало. (Рано) почало вставати сонце, (щиро) доглядати землю.( Широко) розляглася лука, (чутно) плескався та колисався Дніпро, а гори за горами все (високо) знімалися. У сутінках блідого вересневого світання все (виразно) окреслювались контури будівель. Городище лежить (високо), а Власівка – (низько). Чого ж мені в Городище, як у Власівку (близько)            
Вправа  3.   Випиши лише ті прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння та утвори їх. Весело, зовні, спочатку, знизу, чітко, нарешті, дорого, вдвоє, надалі, по-своєму, ясно, пошепки, звідти, тихо. Наприклад: Весело - веселіше, більш весело; найвеселіше, якнайвеселіше, найбільш весело.
Домашнє завдання: пройдіть тест на платформі "На Урок" за кодом 381692 (використати цей код, відкривши посилання  join.naurok.ua)

середа, 29 квітня 2020 р.

29.04.20 р. предмет "Українська мова" група К26. Тема:  підсумкове тематичне оцінювання. Іменник, морфологічні ознаки, відмінювання


2. Пройти тестування  на платформі "На урок" за кодом 131799  (результат надіслати для оцінювання в класрум)
3. Підготувати всі записи пройдених тем у зошитах і підготувати для  перевірки


                            БАЖАЮ ВСІМ УСПІХІВ У ПРОХОДЖЕННІ ТЕСТУВАННЯ!!!    

29.04.20 р. предмет "Українська мова" група К26. Тема: складні випадки відмінювання іменників чоловічого роду. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна-терміну, феномена-феномену)

1. Законспектувати тему 
4. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Вибірково-розподільна робота
► Подані географічні назви поставте у формі родового відмінка однини й запишіть до відповідної колонки таблиці.
-а (-я)
-у (-ю)
Паралельні закінчення (залежно від значення)
Арарат, Рейн, Бориспіль, Крим, Херсон, Париж, Парнас, Путивль, Вашингтон, Кавказ, Славутич, Байкал, Еверест, Інгул, Інгулець, Очаків, Донець, Дон, Люксембург.
Дослідження-моделювання
► Змоделюйте словосполучення, уживаючи слова, що в дужках, у відповідній відмінковій формі. Визначте, на які значення вказують закінчення іменників — власних назв у формі родового відмінка однини. Наведіть приклади іменників — власних назв, що у формі; родового відмінка однини мають паралельні закінчення. Уведіть їх у речення.
1. Студент (Оксфорд), мешканець (Оксфорд). 2. Столиця (Мозамбік), вулицями (Мозамбік). 3. На березі (Хорол), навчальні заклади (Хорол). 4. Центральними вулицями (Занзібар), курорти (Занзібар). 5. Довжина (Гудзон), символіка (Гудзон).
5. Перевір себе (виконати усно вправи №1, №2 , відповіді надіслати до класруму)
6.Домашнє завдання:  дослідіть, чи змінюється значення іменників при зміні закінчень у формі родового відмінка. Складіть і запишіть з поданими парами слів словосполучення.
Рентгена — рентгену, блока — блоку, вала — валу, детектива — детективу, позитива — позитиву, пояса — поясу, регістра — регістру, фона — фону.
Порядок побудови висловлювання.
□ Я вважаю, що ...
□ Тому що ...
□ Наприклад, ...
□ Отже, ...
авдання оцінгюється в 10 балів, надсилаємо для перевірки)


вівторок, 28 квітня 2020 р.

28. 04. 20.  Предмет "Українська мова"  група А18.  Тема: написання есе 


І. Повторіть інформацію про написання есе.

Теми на вибір учнів:

-  "Життя в гармонії з природою";
- " Моє бачення сучасної школи";
- " Чого варто уникати в спілкуванні";
- " Гаджети чи реальне спілкуванняч?"
V. Домашнє завдання:  написати формальне есе на обрану тему та надіслати для оцінювання до класрум або до електронної скриньки за адресою zomkalo.nadja@gmail.com

24. 04. 20 р.  Предмет "Українська мова  група  П35.  Тема  розрахована на два уроки: контрольний переказ із  творчим завданням


  Мета: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів вмінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, допов­нювати його своїми міркуваннями; розвивати зв’яз­не мовлення, аналітико-синтетичні мисленні на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати вміння аналізувати причини своїх і чужих вчинків, навички самопізнання.                                                                                          

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок (урок контрольного переказу із заданим початком).

                                                    ПЕРЕБІГ УРОКУ                                                            I. Організаційний момент                                                              

IIОзнайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку                                            
IIIРобота з текстом. Сприйняття і відтворення змісту
Перше прочитання початку тексту
► Прочитайте уважно початок тексту із метою усвідомлення його змісту. Намагайтеся запам’ятати послідовність викладу матеріалу.
                                                            ВИБІР ШЛЯХУ
    Його зненацька охопив сумнів: «Чи те я роблю, що слід? Чи здатний на це? Чому так тягне туди, у невідоме?» І він зупи­нився серед шляху. Замислився. Огледівся. Хоча дорога стели­лася попереду рівна й широка, проте він не міг іти далі: і неспо­кій, і невдоволення собою, і жадання чогось вищого переповнили його. А обіч уторованої дороги громадилися вершини, які зда­валися такими стрімкими й неприступними, що на них ніхто не наважувався зійти. До того ж їх оточували непрохідні хащі, глибокі яруги, гострі стрімчаки й бескиди.                                              І все ж він рішуче зійшов з гладенької дороги й крізь нетрі та чагарі заторував власну стежину до вершини. І вже ніщо не могло зупинити сміливця: ні колюче терня, ні скелясті кру­тосхили, ні глибокі урвища. Він здіймався все вгору і вгору. «Божевільний!» — жахалися одні, що спокійно дибалів гостин­цем. «Відчайдушний!» — захоплено вигукували інші, які вже готувалися рушити й собі вслід за сміливцем. «Щасливий!» — зітхали ті, які через свою кволість, несміливість чи полохливу вдачу не могли піти за першопрохідцем. А були й такі, що мовчки заздрили й потайки зневажали сміливця.
(Далі кожен продовжує написання переказу  самостійно, висловлюючи  свої думки, прочитавши творче завдання  подане нижче)
►      Занотуйте у своїх чернетках план або тези тексту.
►      Прочитайте творче завдання до переказу і визнач­тесь, у якому напрямі повинні розвиватися ваші роздуми.
►      Поміркуйте і напишіть, чи готові ви до вибору життєвого шляху. Що при цьому ви вважаєте головним?
Друге прочитання  початку тексту
Методичний коментар.
Методика проведення контрольного переказу не передбачає лексичної, орфографічної та інших видів робіт, усного колективного переказу тексту. Проводять контроль­ний переказ на здвоєних уроках мови.
IV.   Написання переказу із творчим завданням
Підготовка чорнового варіант переказу з творчим завданням (урок 1)
► Учні записують переказ у чернетку.
Редагування написаного
►Учні вичитують переказ, редагують його.
Переписування в зошит відредагованого варіанту написаного  ( урок 2)
►    Учні переписують переказ із творчим завданням начисто.
V.   Підсумок уроку
Самоперевірка учнями своїх робіт
►    Учні вичитують переказ.
Надіслати написаний  контрольний переказ, сфотографувавши його, для перевірки в класрум
VI. Домашнє завдання
►    Знайти афоризми та цитати, які могли б доповнити та про­ілюструвати складене вами  монологічне висловлю­вання.
На  допомогу  додаток
У чому призначення людини? Бути людиною! (С.- Є. Лєц).
Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок.
Є тисячі ланів, але один лиш мій.   В. Симоненко
Самий зміст бути чи не в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою, знати насолоду праці і поезію людських взаємин? І щоб навчитися цим дорожити, треба відчути потребу це берегти (О. Гончар).
Яке глибоке щастя — жить,
Бути гідним імені людини,
Народу й людськості служить!  (М. Рильський)
Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,
Коли гармонії шукаєш у житті! (П. Тичина)
Сміливі завжди мають щастя (І. Багряний).
Праця дала до життя мені принаду.
Ціль дала, щоб в манівцях не заблукав (І. Франко).
Любіть землю! Любіть працю на землі! (О. Довженко).
Тільки в праці невтомній крилатим стаєш (В. Сосюра).


понеділок, 27 квітня 2020 р.

27. 04. 20.  Предмет "Українська мова"  група А18.  Тема: подовження та подвоєня  приголосних

1. Занотуйте  інформацію за посиланням або  за підручником
2. Виконайте  вправи усно: №1№3
4. Домашнє завдання:  пройдіть тестування за посиланням,  використовуючи код від тесту  доступ 217724

27. 04. 20 р.  Предмет "Українська література"    група  П25. 

 Тема: Юрій  Яновський. Творча біографія  митця. Письменник і кіно. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман "Чотири шаблі"). Роман у новелах "Вершники" -  зразок  соцреалізму


1. Перегляньте  книжечку "Творчий   доробок  Юрія Яновського"
2. Складіть портфоліо митця
3.Опрацювавши  матеріал за посиланнями    або  підручником ,   складіть паспорт творів   (роман "Чотири шаблі", роман у новелах "Вершники")
4. Знати зміст  та уміти  аналізувати твори Ю. Яновського
5. Домашнє завдання: прочитати або переглянути фільм за романом  Ю. Яновського  "Майстер корабля"

27. 04. 20 р.  Предмет "Українська література"    група  П25. 

 Тема: "Я( Романтика)"- новела  про добро і зло  в житті та душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком


1.Прочитати та  уміти  аналізувати    новелу   "Я( Романтика)" 
2. Прочитати новелу  або  подивитися фільм "Я( Романтика)", користуючись інтерактивною дошкою  або  підручником  для  11 класу
3. Записати  паспорт твору. 
4. Скласти цитатну характеристику головного  героя (Андрюші) та  другорядних персонажів  (доктор Тагабат, Інстругент, дегенерат,  матері) 
5.Домашнє завдання: пройти тестування   за посиланням (код доступу  588530 )

четвер, 23 квітня 2020 р.

23. 04. 20 р.  Предмкт "Українська мова  група  П25.  Тема: ступені  порівняння  прикметників: вищий та найвищий

2. Складіть конспект про прикметник та ступені порівняння за посиланням

3. Опрацювавши матеріал про прикметник, виконайте  вправи для повторення в зошит
Завдання 1
Утворіть різні форми ступенів порівняння від поданих прикметників.
Цінний, тендітний, стрункий, гнучкий, ласкавий, стійкий, новий, дешевий, пухкий, тонкий, повільний, сильний, брудний, легкий, щасливий, чудовий, бадьорий, самотній, дружній, світлий, теплий, мокрий, гарний, доречний, духмяний, прозорий, дорогоцінний, рідний, лютий, холодний, червоний, м’який, жорсткий, доцільний, цікавий, моторошний, живий, круглий, смачний, кислий, екзотичний, рум’яний, палкий, дорогий, жирний.  

Завдання 2.
Подані речення перекладіть українською мовою, використавши якнайповніший набір форм вираження члена речення, залежного від присудка у формі прикметника вищого ступеня порівняння.
Зразок: рос. Женщина моложе мужчины – укр. Жінка молодша за (від) чоловіка, Жінка молодша порівняно з чоловіком, Жінка молодша проти чоловіка, Жінка молодша, ніж чоловік.
1. Учитель мудрее ученика. 2. Автомобиль быстрее лошади. 3. Книга лучше телевизора. 4. Дети слабее взрослых. 5. Зима холоднее лета. 6. Мужчина смелее женщины. 7. Фрукты полезнее конфет. 8. Автомобиль опаснее самолёта.

а) вправа №1 (усно)
б) вправа № 2 (усно)
відправити  для оцінювання завдання  в класрум

                                                     Бажаю всім успіху!

23. 04. 20 р.  Предмкт "Українська мова  група  П25.  Тема: морфологічна норма. Прикметник як  частина мови. Відмінкові закінчення

2. Законспектувати основну інформацію з теми.
4. Перегляньте відео, повторіть вивчене
5. Виконайте вправи, виконання записуємо  в зошит:

Вибірково-розподільний диктант  

а► Записати слова у дві колонки: 1) прикметники твердої групи; 2) прикметники м’якої групи. Усно поставити їх у форму давального відмінка однини.
Земляні, смішні, братні, брудні, босі, вчорашні, голі, вірні, житні, рідні, заячі, майбутні, сухі, смішні, незабутні, могутні, брудні, заможні.

б►  Заповнити таблицю закінчень прикметників твердої і м’якої груп. Зробити висновок про особливості відмінювання прикметників. 
    
Відмінки
Однина
Множина
Чоловічий і середній рід
 Жіночий рід
Тверда група
М’яка група
Тверда група
М’яка група
Тверда група
М’яка група
Називний
Родовий
Давальний
Знахідний
Орудний
Місцевийв)► Провідміняти прикметники український — українське — українська — українські ; верхній — верхнє — верхня — верхні  2). Виділити закінчення.

6. Домашнє завдання
1. Скласти словниковий диктант із 8 прикметників твердої групи і 8 прикметників м’якої групи. Провідміняти по одному прикметнику кожної групи.
2. Провідміняти прикметник круглолиций. Зробити висновок. (Відправляємо на оцінювання)
              

середа, 22 квітня 2020 р.

22.04.20 р. предмет "Українська мова" група К26. Тема: складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

3. Закріпити  матеріал, виконавши такі завдання:

Самостійна робота ( виконання робимо в зошит)

► Запишіть слова. Виділіть основи їх і вкажіть, до якої групи вони належать. Провідміняйте за відмінками по одному з іменників кожної групи.

Воля, круча, староста, сирота, перемога, груша, Микола, межа, сестра, надія, риба, мрія, іржа, праця, зоря, вишня, зміна, тиша, сажа, історія, сім’я, стаття, собака, каланча, Польща.

Критична оцінка власних умінь (в зошит)

► Запишіть іменники в орудному відмінку, перевірте, чи правильно утворені форми іменників, скориставшись матеріалом підручника.

Баржа, дача, каша, миша, душа, межа, площа, лівша, біржа, ворожнеча, іржа, паша, сажа, діжа.


5. Домашня робота: виконайте тест (вправа 5 стор.169 за підручником)