четвер, 30 квітня 2020 р.

30.04.20 р. Предмет "Українська мова"  група П 25. Тема: прислівник, його правопис. Ступені порівняння

ІІІ. Робота в зошиті. ЗАУВАЖТЕ! 

Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е (гарний — гарно, добрий добре). Ступенів порівняння є два — вищий і найвищий. Як і в прикметниках, форми ступенів порівняння прислівників вказують на більшу міру вияву названої ознаки. Порівняйте:розповісти докладно розповісти докладніше розповісти найдокладніше. Кожен зі ступенів порівняння має дві форми — просту і складену. Деякі прислівники вищого ступеня мають інші, ніж звичайні прислівники, корені: погано — гірше, добре краще, багато більше, мало менше. Значення вищої міри ознаки може посилюватись додаванням слів ще, трохи, значно, куди: ще сильніше, куди швидше. Деякі прислівники простої форми вищого ступеня порівняння можуть утворюватися від різних коренів. Наприклад: добре – краще, погано – гірше, багато – більше, мало – менше. Увага! В окремих прислівниках відбувається чергування приголосних: [г]+[ш] [жч] (дорого дорожче); [ж]+[ш] [жч] (дуже дужче); [з’]+[ш] [жч] (вузько вужче). При творені форми вищого ступеня порівняння в окремих прислівниках випадають суфікси -к-, -ок- перед суфіксом -ш-: швидко – швидше, широко – ширше. Складена форма ступенів порівняння прислівників утворюється додаванням до звичайного прислівника: для вищого ступеня — слова більш, значення якого подібне до значення суфіксів -ш-, -іш- у простій формі (більш популярно, більш повно); для найвищого ступеня — слова найбільш, значення якого тотожне значенням суфіксів -ш- або -іш- та префікса най- у простій формі (найбільш глибоко, найбільш зручно). Завдяки такій близькості значень прості та складені форми ступенів порівняння прислівників є граматичними синонімами. Порівняйте:Найгрізніше мовчить гроза (Симоненко). — Найбільш грізно мовчить гроза. Проте вживаються вони неоднаково: прості форми — загальновживані, складені — вживаються переважно в офіційно-діловому та науковому стилях. 2. Виконати вправи: вправа 1. З поданих слів вибрати лише прислівники, підкреслити перші літери в них, в кінці додайте ь. Якщо правильно виконаєте завдання, то прочитаєте слово. Край, мимоволі, малий, три, утричі, близький, далеко, раптом, інший, співати, інколи, сонний, вільний, сонно, четверо, тихий, тендітно.
Вправа 2. Переписати, розкриваючи дужки. Від слів, що в дужках, утворити прислівники вищого ступеняВже в небі осінь повівала, вже (рідко) сонечко блищало. (Рано) почало вставати сонце, (щиро) доглядати землю.( Широко) розляглася лука, (чутно) плескався та колисався Дніпро, а гори за горами все (високо) знімалися. У сутінках блідого вересневого світання все (виразно) окреслювались контури будівель. Городище лежить (високо), а Власівка – (низько). Чого ж мені в Городище, як у Власівку (близько)            
Вправа  3.   Випиши лише ті прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння та утвори їх. Весело, зовні, спочатку, знизу, чітко, нарешті, дорого, вдвоє, надалі, по-своєму, ясно, пошепки, звідти, тихо. Наприклад: Весело - веселіше, більш весело; найвеселіше, якнайвеселіше, найбільш весело.
Домашнє завдання: пройдіть тест на платформі "На Урок" за кодом 381692 (використати цей код, відкривши посилання  join.naurok.ua)

Немає коментарів:

Дописати коментар