вівторок, 28 квітня 2020 р.

24. 04. 20 р.  Предмет "Українська мова  група  П35.  Тема  розрахована на два уроки: контрольний переказ із  творчим завданням


  Мета: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів вмінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю, допов­нювати його своїми міркуваннями; розвивати зв’яз­не мовлення, аналітико-синтетичні мисленні на­вички, збагачувати словниковий запас; виховувати вміння аналізувати причини своїх і чужих вчинків, навички самопізнання.                                                                                          

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок (урок контрольного переказу із заданим початком).

                                                    ПЕРЕБІГ УРОКУ                                                            I. Організаційний момент                                                              

IIОзнайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку                                            
IIIРобота з текстом. Сприйняття і відтворення змісту
Перше прочитання початку тексту
► Прочитайте уважно початок тексту із метою усвідомлення його змісту. Намагайтеся запам’ятати послідовність викладу матеріалу.
                                                            ВИБІР ШЛЯХУ
    Його зненацька охопив сумнів: «Чи те я роблю, що слід? Чи здатний на це? Чому так тягне туди, у невідоме?» І він зупи­нився серед шляху. Замислився. Огледівся. Хоча дорога стели­лася попереду рівна й широка, проте він не міг іти далі: і неспо­кій, і невдоволення собою, і жадання чогось вищого переповнили його. А обіч уторованої дороги громадилися вершини, які зда­валися такими стрімкими й неприступними, що на них ніхто не наважувався зійти. До того ж їх оточували непрохідні хащі, глибокі яруги, гострі стрімчаки й бескиди.                                              І все ж він рішуче зійшов з гладенької дороги й крізь нетрі та чагарі заторував власну стежину до вершини. І вже ніщо не могло зупинити сміливця: ні колюче терня, ні скелясті кру­тосхили, ні глибокі урвища. Він здіймався все вгору і вгору. «Божевільний!» — жахалися одні, що спокійно дибалів гостин­цем. «Відчайдушний!» — захоплено вигукували інші, які вже готувалися рушити й собі вслід за сміливцем. «Щасливий!» — зітхали ті, які через свою кволість, несміливість чи полохливу вдачу не могли піти за першопрохідцем. А були й такі, що мовчки заздрили й потайки зневажали сміливця.
(Далі кожен продовжує написання переказу  самостійно, висловлюючи  свої думки, прочитавши творче завдання  подане нижче)
►      Занотуйте у своїх чернетках план або тези тексту.
►      Прочитайте творче завдання до переказу і визнач­тесь, у якому напрямі повинні розвиватися ваші роздуми.
►      Поміркуйте і напишіть, чи готові ви до вибору життєвого шляху. Що при цьому ви вважаєте головним?
Друге прочитання  початку тексту
Методичний коментар.
Методика проведення контрольного переказу не передбачає лексичної, орфографічної та інших видів робіт, усного колективного переказу тексту. Проводять контроль­ний переказ на здвоєних уроках мови.
IV.   Написання переказу із творчим завданням
Підготовка чорнового варіант переказу з творчим завданням (урок 1)
► Учні записують переказ у чернетку.
Редагування написаного
►Учні вичитують переказ, редагують його.
Переписування в зошит відредагованого варіанту написаного  ( урок 2)
►    Учні переписують переказ із творчим завданням начисто.
V.   Підсумок уроку
Самоперевірка учнями своїх робіт
►    Учні вичитують переказ.
Надіслати написаний  контрольний переказ, сфотографувавши його, для перевірки в класрум
VI. Домашнє завдання
►    Знайти афоризми та цитати, які могли б доповнити та про­ілюструвати складене вами  монологічне висловлю­вання.
На  допомогу  додаток
У чому призначення людини? Бути людиною! (С.- Є. Лєц).
Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок.
Є тисячі ланів, але один лиш мій.   В. Симоненко
Самий зміст бути чи не в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою, знати насолоду праці і поезію людських взаємин? І щоб навчитися цим дорожити, треба відчути потребу це берегти (О. Гончар).
Яке глибоке щастя — жить,
Бути гідним імені людини,
Народу й людськості служить!  (М. Рильський)
Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,
Коли гармонії шукаєш у житті! (П. Тичина)
Сміливі завжди мають щастя (І. Багряний).
Праця дала до життя мені принаду.
Ціль дала, щоб в манівцях не заблукав (І. Франко).
Любіть землю! Любіть працю на землі! (О. Довженко).
Тільки в праці невтомній крилатим стаєш (В. Сосюра).


Немає коментарів:

Дописати коментар