середу, 29 квітня 2020 р.

29.04.20 р. предмет "Українська мова" група К26. Тема: складні випадки відмінювання іменників чоловічого роду. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна-терміну, феномена-феномену)

1. Законспектувати тему 
4. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Вибірково-розподільна робота
► Подані географічні назви поставте у формі родового відмінка однини й запишіть до відповідної колонки таблиці.
-а (-я)
-у (-ю)
Паралельні закінчення (залежно від значення)
Арарат, Рейн, Бориспіль, Крим, Херсон, Париж, Парнас, Путивль, Вашингтон, Кавказ, Славутич, Байкал, Еверест, Інгул, Інгулець, Очаків, Донець, Дон, Люксембург.
Дослідження-моделювання
► Змоделюйте словосполучення, уживаючи слова, що в дужках, у відповідній відмінковій формі. Визначте, на які значення вказують закінчення іменників — власних назв у формі родового відмінка однини. Наведіть приклади іменників — власних назв, що у формі; родового відмінка однини мають паралельні закінчення. Уведіть їх у речення.
1. Студент (Оксфорд), мешканець (Оксфорд). 2. Столиця (Мозамбік), вулицями (Мозамбік). 3. На березі (Хорол), навчальні заклади (Хорол). 4. Центральними вулицями (Занзібар), курорти (Занзібар). 5. Довжина (Гудзон), символіка (Гудзон).
5. Перевір себе (виконати усно вправи №1, №2 , відповіді надіслати до класруму)
6.Домашнє завдання:  дослідіть, чи змінюється значення іменників при зміні закінчень у формі родового відмінка. Складіть і запишіть з поданими парами слів словосполучення.
Рентгена — рентгену, блока — блоку, вала — валу, детектива — детективу, позитива — позитиву, пояса — поясу, регістра — регістру, фона — фону.
Порядок побудови висловлювання.
□ Я вважаю, що ...
□ Тому що ...
□ Наприклад, ...
□ Отже, ...
авдання оцінгюється в 10 балів, надсилаємо для перевірки)


Немає коментарів:

Дописати коментар