вівторок, 19 травня 2020 р.

Предмет "Українська мова" група  П 25.   

Тема: тематична  контрольна  робота. Морфологічна  норма. Іменник, прикметник, числівник, дієслово та його форми


ЗАВДАННЯ:
1.  Повторити вивчене за конспектами    або   за підручником   "Українська мова" для 11 класу  О. Авраменка     
2. Пройти  тестування за посиланням
3. Для скорегування оцінки пройти тест за кодом доступу   6361387  на платформі "На Урок"

    У цьому навчальному 2019\2020 році програма ІІ курсу з української мови вичитана.      Бажаю  всім  усього найкращого. До зустрічі у новому навчальному році

понеділок, 18 травня 2020 р.

Предмет "Українська література" група  П25.   

Тема: підсумкове тематичне  оцінювання. Українська література 1920-1930 рр. " Прозове розмаїття"


Завдання:

1.  Повторити вивчене за конспектом  або   за підручником   "Українська література" для 11 класу  О. Авраменка     
3. Для скорегування оцінки пройти тест за кодом доступу 590811 на платформі "На Урок"
4. Скласти  таблицю життєпису українського гумориста  Остапа  Вишні (Губенка)

   Готуємося до заліку  віршів  напам'ять за   програмою Zoom   на  21. 05. 20 р. о 15.00 

    У цьому навчальному 2019\2020 році програма ІІ курсу з української літератури вичитана.  Бажаю  всім  усього найкращого. До зустрічі у новому навчальному році

Предмет "Українська мова  група  П35.  

Тема: узагальнення й систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики.       Орфографічно-пунктуаційний практикум.  Підсумкове тестування

ВИКОНАЙТЕ ВПРАВИ:
ЗАВДАННЯ
1. Мозковий штурм. Які орфограми викликають в учнів  найбільші труднощі? Чому?

2. Словниковий диктант. електро/силовий, св…ято, різ…ба, тепло/обмінний, як/таки, не/по/людськи, тим/то, віце/президент­ський,  сам/один, загально/освітній, право/бережний, воле/любний, дерево/обробний,  контрольно/вимірювальний, важко/розчинний, легко/перероб­люваль­ний, загально/промисловий, абсолютно/сухий, діаметрально/протилежний, гр…юкати, мере…тіти, гіл…яч…я, різко/окреслений, суспільно/необхідний, десяти/річний, вісімдесяти/поверховий, науково/технічний, пів/міста,
3.Попрацюйте. Виправте помилки у словосполученнях і реченнях, зважаючи на  правила милозвучності української мови та культуру мовлення.
Брала участь у обласній олімпіаді. В приміщенні актового залу відбудеться вечір. За час навчання в школі виступав в районних змаганнях по волейболу. Видавництво уже існує кілька років. Учні 10–11 класів навчаються в Академії щосуботи з одночасним навчанням в школі. Проводиться набір в групу аеробіки. Ламінарія – справжня скарбниця вітамінів, а за вмістом йоду їй взагалі немає рівних серед всього живого. В збереженні природи – спасіння людства. Навчання в школі закінчив в 2007 році.
 4. Індивідуальна  робота. Розподіліть: 1 колонка -  слова зі вставленою буквою е, 2 колонка - зі вставленою буквою и, 3 колонка – зі вставленими м’яким знаком, 4 колонка – із вставленим апострофом. Поясніть вставлені букви посиланнями на правила.  Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня.

5. ПРОЙДІТЬ ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ
      

      У цьому навчальному 2019\2020 році програма ІІІ курсу з української мови вичитана.  Бажаю  всім  усього найкращого  та гарних результатів на ЗНО


Предмет "Українська мова" група  П 25.   

Тема. Способи вираження дієслів, їх паралельні форми. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1-ої та 2-ої особи множини. Активні та пасивні дієприкметники

ЗАВДАННЯ:

1. Переглянути відеоматеріали:
1. Дієслово
2.Наказовий  спосіб
3.Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1-ої та 2-ої особи множини
4.Активні та пасивні дієприкметники
2. Законспектувати параграфи: 15-18  стор. 45-58  за підручником   "Українська мова" для 11 класу стор.   О. Авраменка      або за  посиланням  (розділи 2-4)
3. Виконати вправи : 
№ 1      Від поданих дієслів утворити:
А) активні дієприкметники теперішнього часу:
1.    Думають;керують;тримають;сяють.
 Б) активні дієприкметники минулого часу :
1.    Розквітнути; постаріти; змерзнути; засохнути;почорніти.
№2    Переписати речення, утворюючи від поданих в дужках дієслів пасивні дієприкметники, суфікси виділити.
1.    Степ у цю пору весь (залити) сонцем, (огорнути) голубими димками весняних випарів.
2.    Сонце сховалося в гаї за горою, як в (зачарувати) храм.
3.    (Покрити) травою висока могила, на ній я з тобою сидів, моя мила.
 №3    Відредагувати речення
1.    На долю нашого покоління випали завдання рішати наболівші проблеми сучасного.
2.    Застарівши обладнання рішили поміняти на нове.
3.    Постраждавши під час аварії на ЧАЕС терміново направлялись в лікарні Київа та області.
4.    Випускники радо вітали свого бувшого класного керівника.
5.    Це зауваження не торкається усіх ,пропускаючи учобу по хворобі.
6.    Посивівший дідусь сидів на призьбі і щось читав.
7.    Зарослий бур'яном сад все ще давав врожай.

4. Домашнє завдання: від поданих дієслів утворіть активні  та пасивні дієприкметники минулого часу. Три з них уведіть до самостійно складених речень.

Почорніти, ліпити, позеленіти, зів'янути,  розтанути.

пʼятницю, 15 травня 2020 р.

Предмет "Українська мова  група  П35.  

Тема: складне речення, безсполучникове речення, з різними типами зв'язку. Будова складного речення й логічні помилки в ньому

ЗАВДАННЯ:

3. Виконати вправи : 
- письмово  впр. 2, 3 стор. 96 (за підручником)

Предмет "Українська література" група  П25.   

Тема.   Валер'ян Підмогильний. Зображення " цілісної" людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка та жіночих образів у романі  "Місто"


Завдання:
1. Знати  зміст роману за  посиланням або   за підручником   "Українська література" для 11 класу стор. 87-95  О. Авраменка     
2. Переглянути відеоматеріали
3. Виконати вправи :
- заповнити таблицю "Цитатна характеристика героїв"
Надійка               

Мусінька
Максим Гнідий

Зоська
Вигорський

Левко
Рита

- міркування (продовжити думку у зошиті).
Я вважаю, що роман «Місто» — це психологічний твір... Оскільки... Наприклад,... Отже,...

4.Домашнє завдання: 
Як ми уже з’ясували постать Степана Радченка неоднозначна. Підсумуємо, яке у вас склалося враження про цю людину. Як повинна людина самостверджуватись у суспільстві? Використаємо прийом «незакінчене речення».
·         Мене приваблює у Степанові (що саме)…
·         У Степана варто повчитися (чого саме)…
·         Вважаю, що Степан вчинив неправильно, негідно, коли…
·         На мою думку, досягти успіху, ствердитись у суспільстві можна…
(Відповіді пишемо в зошит, починаючи з початку речення, типу: Мене приваблює у  Степанові…….)

четвер, 14 травня 2020 р.

Предмет "Українська мова"  група П 25. 

Тема. Дієслово, дієслівні форми. Складні випадки словозміни дієслів: дати, їсти, відповісти,бути

ЗАВДАННЯ:
3. Виконати вправи : 
- письмово  впр. 4 стор. 46;  впр. 4 стор. 52 (за підручником)
- усно виконати вправу №1, №2
4.Домашнє завдання: вправа 7 (А,Б) стор. 53 за підручником   "Українська мова" для 11 класу стор.   О. Авраменка 

Предмет "Українська мова"  група П 25. 

Тема. Розряди числівників за значенням. Відмінювання числівників. Позначення дат і часу

ЗАВДАННЯ:

3. Виконати вправи : 
- письмово  впр. 7 (1) стор. 40;  впр. 4 стор. 42
- усно виконати вправу   на позначення часу, числівники за значенням
4.Домашнє завдання: вправа 7 стор. 44 за підручником   "Українська мова" для 11 класу стор.   О. Авраменка     

вівторок, 12 травня 2020 р.

Предмет "Українська література" група  П25.   

Тема.  Валер'н Підмогильний. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретований на національному матеріалі в романі  "Місто"

Завдання:

1. Знати  зміст роману за  посиланням або   за підручником   "Українська література" для 11 класу стор. 87-95  О. Авраменка     

2. Переглянути відеоматеріали
3. Виконати вправи :
- знайти відповідь на поставлені питання в інтерактивній  вправі та знайти код;
- записати паспорт роману "Місто"
- виконати вправи за інтерактивним відео за творчістю В. Підмогильного (завдання-крапочки в самому відео)
4.Домашнє завдання: написати цитатну характеристику головного героя романа "Місто" В. Підмогильного  Степана  Радченка

 Предмет "Українська мова  група  П35.  Тема: складне речення, складнопідрядне речення, його види

І.  Занотувати теоретичний матеріал. 
ІV. Завдання:
1.Самостійно скласти опорний конспект  в зошит  за посиланнями або за підручником "Українська мова" для 11 класу О. Авраменка параграф 40 стор. 131
2. Виконайте вправи: №1, №2
3. Виконайте в зошитах вправи:
А. Скласти складнопідрядні речення, додавши до поданих головних частин підрядні. Записати їх. Накреслити схеми.
1. Він усміхнувся, поглянув у той бік, де ... 2. Вона виглядатиме там, де ... 3. Людина сама собі створює долю, аби ... 4. Не можна повернути жодної миттєвості, щоб ... 5. Як слово не поможе, то ... 6. Уранці нічого не можна було впізнати, ніби ... 7. Як добре бігти босоніж по росянистій траві, коли ... • Дослідити, у яких складнопідрядних реченнях підрядна частина відноситься до всієї головної, а в яких — до окремого слова чи сполучення слів у головній частини. 
• Виділені слова розібрати як частину мови (усно).
Б.Творче конструювання • Скласти складнопідрядні речення з поданими парами підрядних сполучників: а) у художньому стилі; б) у науковому чи офіційно-діловому стилі. Виділити граматичні основи, назвати головну й підрядну частини. Накреслити схеми. Визначити тип підрядних частин. 1. Аби — для того щоб. 2. Коли — після того як. 3. Бо — у зв’язку з тим що. 4. Хоча — незважаючи на те що. 
• Визначити тип підрядних частин
Домашнє завдання: вивчити параграф  40 стор. 131, вправа 3 за підручником О. Авраменка

Предмет "Українська література" група  П25.   

Тема.  Валер'н Підмогильний. Роман  "Місто". Характеристика  Степана  Радченка  та жіночих образів


Завдання:

1. Знати  зміст роману  та уміти аналізувати за підручником   "Українська література" для 11 класу стор. 87-95  О. Авраменка     
2Переглянути  фільм у двох частинах до роману "Місто" В. Підмогильного
3.Написати характеристики з цитатами головних героїв:
 Степана  Радченка, Надійки,  Левка — студента; Ганнуся та Нюся, Лука Гнідий — господар; Та­мара Василівна (Мусінька); Максим; Борис; Зоська ; Рита; Вигорський

4. Домашнє завдання: написати цитатну характеристику  жіночих образів роману "Місто"              В. Підмогильного  

пʼятницю, 8 травня 2020 р.

  Предмет "Українська мова  група  П35.  Тема: складне речення, види складного речення

І.  Занотувати теоретичний матеріал. 
ІІ. Перегляньте відео  про складне речення    
ІV. Завдання:
1.Самостійно скласти опорний конспект  в зошит  за посиланням або за підручником "Українська мова" для 11 класу О. Авраменка параграф 
3. Виконайте вправи  №1,  №2 в learningapps.
4.Виконайте в зошиті завдання: самостійна робота, вправа 2
5.Домашня робота: вивчити тему за конспектом, пройти тестування на платформі "На Урок" за кодом доступу 500587Предмет "Українська література" група  П25.   

Тема.  Валер'н Підмогильний. Шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач

Завдання:
1. Знати біографію та творчий шлях письменника за  посиланням або   за підручником   "Українська література" для 11 класу стор. 85-87  О. Авраменка     
2. Переглянути відеоматеріали
 3.Виконати вправи :
 - скласти портфоліо письменника;
- теорія літератури: виписати поняття, що таке урбаністичний роман, маргінальність, екзистенціалізм
4.Домашнє завдання: прочитати та уміти аналізувати роман "Місто" В. Підмогильногочетвер, 7 травня 2020 р.

07.05.20 р. Предмет "Українська мова"  група П 25. Тема: числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівників


ІІ. Завдання:
2. Занотуйте в зошит  за посиланням або за підручником "Українська мова" для 11 класу О. Авраменка параграф  11-13 
3. Виконайте вправу  в learningapps.
4.Виконайте в зошиті завдання: вправа  3, 4 стор.35 параграф 11; параграф 12-13 стор.38         вправа 2
5.Зробіть фото виконаної роботи та надішліть на поштову скриньку або класрум
6.Домашнє завдання: пройдіть тестування на платформі "На Урок" за кодом доступу   611002