вівторок, 5 травня 2020 р.

05. 05. 20 р.  Предмет "Українська мова,   група  П35.  Тема: РЗМ. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу


Протокол — це документ, у якому фіксуються перебіг і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відображаються всі виступи з питань, що розглядали, і рішення, прийняті в результаті обговорення.
За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів:
1) стислі (записують питання, які обговорювали, прізвища доповідачів, прийняті рішення);
2) повні (стисло записують виступи доповідачів, інших осіб, що беруть участь в обговоренні питання);
3) стенографічні (дослівно фіксують увесь перебіг засідання).
Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказують дату проведення зборів, зазначають прізвища та ініціали всіх присутніх. За великої кількості присутніх (більше 10 осіб) роблять позначку цифрою. У цій частині подається порядок денний зборів з переліком питань, що розглядатимуть. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить такі частини: «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «УХВАЛИЛИ». Ці слова треба писати великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. Кожний розділ починається з абзацу.
Увага! Текст протоколу має бути точним, зрозумілим. Він складається з розділів, згідно з питаннями порядку денного. Розміщення розділів у тексті протоколу має відповідати послідовності відповідних питань у порядку денному.
Витяг із протоколу — це певна частина (уривок) протоколу, що відображає конкретне окреме питання порядку денного, оформлена належним чином; один із наймасовіших видів документів, що надсилається (передається) окремим посадовим особам (установам).
Реквізити витягу з протоколу:
1. Назва й номер документа.
2. Назва колегіального органу, засідання, наради.
3. Дата.
4. Питання порядку денного.
5. Текст із цього питання.
6. Підписи голови й секретаря.

— Перекладіть українською мовою.
Вносить в протокол, заслушать доклад, общее собрание, действующий закон, доводить до сведения, сделать заключение, заключительное слово, виносить решение, в заключение необходимо отметить, решать в один голос.
ІV. Домашнє завдання: дотримуючись основних вимог пам’ятки, складіть протоколи за варіантами відповідно до порядку денного.
Варіант 1
1. Робота редколегій класних стінних газет у II семестрі поточного навчального року.
2. Затвердження графіка літньої практики.
Варіант 2
1. Проведення у школі конкурсу естрадної пісні.
2. Учнівське самоврядування: стан і перспективи. (Відправити на оцінювання на електронну скриньку або класрум) 

Немає коментарів:

Дописати коментар