понеділок, 18 травня 2020 р.

Предмет "Українська мова  група  П35.  

Тема: узагальнення й систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики.       Орфографічно-пунктуаційний практикум.  Підсумкове тестування

ВИКОНАЙТЕ ВПРАВИ:
ЗАВДАННЯ
1. Мозковий штурм. Які орфограми викликають в учнів  найбільші труднощі? Чому?

2. Словниковий диктант. електро/силовий, св…ято, різ…ба, тепло/обмінний, як/таки, не/по/людськи, тим/то, віце/президент­ський,  сам/один, загально/освітній, право/бережний, воле/любний, дерево/обробний,  контрольно/вимірювальний, важко/розчинний, легко/перероб­люваль­ний, загально/промисловий, абсолютно/сухий, діаметрально/протилежний, гр…юкати, мере…тіти, гіл…яч…я, різко/окреслений, суспільно/необхідний, десяти/річний, вісімдесяти/поверховий, науково/технічний, пів/міста,
3.Попрацюйте. Виправте помилки у словосполученнях і реченнях, зважаючи на  правила милозвучності української мови та культуру мовлення.
Брала участь у обласній олімпіаді. В приміщенні актового залу відбудеться вечір. За час навчання в школі виступав в районних змаганнях по волейболу. Видавництво уже існує кілька років. Учні 10–11 класів навчаються в Академії щосуботи з одночасним навчанням в школі. Проводиться набір в групу аеробіки. Ламінарія – справжня скарбниця вітамінів, а за вмістом йоду їй взагалі немає рівних серед всього живого. В збереженні природи – спасіння людства. Навчання в школі закінчив в 2007 році.
 4. Індивідуальна  робота. Розподіліть: 1 колонка -  слова зі вставленою буквою е, 2 колонка - зі вставленою буквою и, 3 колонка – зі вставленими м’яким знаком, 4 колонка – із вставленим апострофом. Поясніть вставлені букви посиланнями на правила.  Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня.

5. ПРОЙДІТЬ ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ
      

      У цьому навчальному 2019\2020 році програма ІІІ курсу з української мови вичитана.  Бажаю  всім  усього найкращого  та гарних результатів на ЗНО


Немає коментарів:

Дописати коментар