четвер, 7 травня 2020 р.

07.05.20 р. Предмет "Українська мова"  група П 25. Тема: прикметники, що перейшли в іменники


1.Бесіда.
— Які способи словотвору вам відомі?
— Який спосіб найпродуктивніший при творенні іменників?
2. Повторити тему "Прикметник" за посиланням  або підручником
3. Законспектуйте матеріал:
-  Субстантивовані  прикметники 
- Творення прикметників
 Морфологічний розбір прикметників
 II. Практичне завдання.
Замініть сполучення слів після коми прикметниками. Поясніть спосіб творення прикметників. До якої групи вони відносяться?
Зразок:  Наслідки, що доводять до плачу — плачевні наслідки.
Блузка, пошита з шовку. Матерія, вироблена з вовни. Берег, укритий скелями. Дорога, покрита камінням. Будинок, викладений із цегли. Перина, зроблена з пуху.
1.Прочитайте речення. До виділених слів поставте питання. Визначте, що вони означають. Якими частинами мови є виділені слова?
1. Люблю дорогу, що вперед іде, і подорожніх бережу людей (О. Довгий). 2. Бересток зустрічав подорожніх могутньою своєю зеленню (За Т.Осьмачкою). 3. Недалеко і не близько в лісі лютий жив вовчисько (За Б. Лучуком). 4. Лимонний сік вечірньої зорі у лютому над Києвом розлито (в. Гуцало).
Прикметники можуть утрачати здатність виражати ознаки предмета і набувати здатності називати предмети і явища. Такі прикметники переходять в іменники. У мовленні вони вживаються для називання осіб або предметів і можуть мати при собі означення.
ПОРІВНЯЙТЕ: черговий учень — старанний черговий; хворий юнак — слухняний хворий; вихідний день — очікуваний вихідний.
2Перепишіть, уставляючи пропущені літери. До виділених слів поставте питання, з’ясуйте їхнє лексичне значення. Якими частинами мови є ці слова в реченнях?
1. І тільки той, у кого серце чуле, хто вміє бер..гти своє м..нуле і вміє шанувать своє сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне (М. Чубинський). 2. Треба було б хворому пер..д сном дати калини з медом (Олесь Гончар). 3. Два недужих сіли й казан борщу з’їли. 4. Був у Кощія гаманець, у нім повно золотих (Народна творчість).
- Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
3. Прочитайте. Визначте слова, які з прикметників перейшли в іменники. Укажіть відмінки цих слів.
1. Не скупий володіє багатством, а воно ним. 2. Потрібний, як лисому гребінь. 3. Це такий, що не уступить ні кінному, ні пішому (Народна творчість). 4. Вперед мерщій, вперед, мій карий (М. Чирський). 5. І для любої розмови мила вийшла на поріг (Б. Сосюра).
- Визначте, якими частинами мови є виділені слова у фразеологізмах: як мокре горить; заганяти на слизьке; пасти задніх; переливати з пустого в порожне. Розкрийте значення фразеологізмів, усно складіть із ними речення.
Домашнє завдання:  зі словами кошовий, військовий, молода, набережна складіть і запишіть по два речення так, щоб ці слова були й іменниками, і прикметниками.

Немає коментарів:

Дописати коментар